| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Tuoreita juttuja

Page history last edited by PBworks 14 years, 9 months ago

 

Paluu Tekstejä-sivulle

 

Opettaja opettaa ja oppilas oppii... vai tutkisimmeko yhdessä?

 

"Tulevaisuus on myös internetissä – sitä ei monet opettajat tajua!" 16-vuotiaan lukiolaisen kurssipalaute kuvastaa opiskelijoiden halua oppia monipuolisilla menetelmillä niissä ympäristöissä, joissa he muutoinkin toimivat.

 

Opettajainhuoneistakin tekisi mieli tietoyhteiskunnan etupihalle, mutta pelottaa ja osaako sitä? Opetussuunnitelmissa esitetään velvoitteita, mutta kuka ehtii opetella kaikki uudet välineet ja sitten ovat vielä tietoturvariskit, nettikiusaaminen ja verkon kaikki muun uhkat.

 

Erään opettajan Vinkkiverkon palautelomakkeella lähettämä tuskailu kuvastaa monen tuntoja: "Olen lähes viisikymppinen. Olisiko missään rautalankaversiota opetuksen järjestämisestä niin, että nykyajan sosiaalinen mediakulttuuri tulisi huomioitua, eikä juostaisi koko ajan nuorten jäljessä. Miten mediavammainen voi oppia itse asiat, joita opettaa. Olen innostunut mutta avuton."

 

Samaan aikaan verkkoasioissa taitava lukiolainen ideoi keinoja, joilla olisi valmis kavereineen toteuttamaan verkkoyhteisöllistä toimintaa opettajien kanssa, mutta: "Tossa tietysti tulee aikuisille tämä luottamuskysymys, kun ollaan vielä pentuja."

 

Kouluyhteisössä kokoontuu joka päivä valtava määrä osaavia mieliä ja taitavia käsiä. Mutta toimiiko koulu yhteisönä? Vähän kauempaa katsellen näkyy paradoksi: yhteisössä oleva erilainen osaaminen ei yhdisty.

 

Sometuun on liittynyt muutamassa kuukaudessa yli 200 ihmistä, ilman tiedotusta tai markkinointia. Verkosto on syntynyt pitkälti puskaradio-menetelmällä internetissä.

Uudet jäsenet ovat kutsuneet mukaan tuttujaan, ja osa on löytänyt Sometun suoraan internetistä. Erilaisten kokeilujen kautta toiminta uudistaa itseään koko ajan.

M. S. on L.kosken koulun ja lukion kuvataiteen opettaja. Hän päätyi Sometuun tuttavansa blogimerkinnän kautta. -Verkossa löytää uutta seuraamalla ensin toisten jälkiä ja sitten lähtee omalle polulleen, S. kertoo.

Sometun innoittamana M. S. toteutti oman kuvataiteen kurssinsa Ning-ympäristössä (http://ku4lankkari.ning.com/). - Ning tuntui heti omalta ja on hienoa seurata, miten opiskelijat näkevät vaivaa muokatessaan omaa Ning-sivustoaan.

M. S. löysi Sometusta myös Classroom20-verkoston (http://www.classroom20.com/) ja yhteistyön englantilaisen kollegan kanssa. Nyt on suunnitteilla yläkoululaisten kansainvälinen verkkokurssi, joka perustuu kännykkäkuvien jakamiseen ja kommentointiin. -Sometussa voi aina kysyä. Siellä on mukana laaja joukko eri alojen asiantuntijoita.

- Verkkotilassa tulee myös luettua paljon itseään kiinnostavia ja oman ammatin juttuja. Sometun kautta tietää, mitä on menossa. Kiinnostavat asiat on koottu kätevästi yhteen paikkaan, M. S. kuvailee.

 

> idntiteetti, ammatillinen yms.

 

chat 10.3.:

me: minusta on aika jännä kehitelmä sellainen ajatus, jota olen tässä tänään käsitellyt: työkaverit eivät enää ole välttämättä omalta työpaikalta ja kulkevat taskussa

me: toi Tuomen juttu on kuin suoraan Vaparetki-casesta
me: nythän teollinen tuotantokin on siirtynyt räätälöintiin, tästä on hyvä esitys.. en nyt jouda kaivamaan
1:29 AM 
me: joo, as juu nou, käytetään termejä fordismi ja taylorismi

 

1:40 AM me: ? omana aikanaan ollut merkittävä koulutusjärjestelmän organisoinnissa ja tehokkuudessa
1:41 AM työn kehitystyyppejä hyvin kuvanneet Victor & Boynton
 

 

1:45 AM me: työn kehitystyypit: käsityö (äänetön tieto), sarjatuotanto (koodattu tieto), prosessin parantaminen (käytännön prosessitieto), massaräätälöinti (arkkitehtuuriteito), yhteiskehittely (dialoginen tieto), tää on jo aika vanha -98
 
  toi on aika tuore  HUOMIO: tästä luku 4 Perinteinen ja uusi asiantuntijuus

 

1:53 AM osaamisen kehittäminen, työelämän oppiminen
1:54 AM nen: mitä muuten poimit siitä Castellsin tuotannosta?

7 minutes
2:01 AM me: informaatioyhteiskunnan muutoksia, tuotannon ja talouden, maapalloistumisen yms. sosiaalisten rakenteiden muutosta, sillä on hyviä juttuja mm. ajan suhteen, työtoiminperinteinen täydennyskoulutus ei enää toimi, on liian hidas, eikä kiinnosta (tässä tulee mm. identiteetti-jutskat) minusta esim. mainio esim. tuo M.S.n juttu, kuinka verkostojen kautta rakentuu toiminta englantilaisen kollegan kautta ja vahvistuu oma identiteetti, jota vahvistusta ei perinteinen koulutus pystynyt tuottamaan (hänellä rinnalla myös sellainen meneillään)... M.S. onkin hyvä haastateltava... jep, hyvä kun tuli puheeksi

 

 me: yhteiskehittely työssä on se, mitä Vaparetki/Sometu tekee ammatillisen oppimisen näkökulmasta
 

 

2:03 AM me: se erään opettajan lausahdus, jota omassa seOppi-artikkelissa siteerasin, oli kuvaava tuon identiteetin jatkuvan muutoksen kanssa, hän nimitti itseään "mediavammaiseksi"
2:04 AM 
 me: pitääkin laitta se kanssa tuonne g-aineistoon
2:05 AM "Olen lähes viisikymppinen. Olisiko missään rautalankaversiota opetuksen järjestämisestä niin, että nykyajan sosiaalinen mediakulttuuri tulisi huomioitua, eikä juostaisi koko ajan nuorten jäljessä. Miten mediavammainen voi oppia itse asiat, joita opettaa. Olen innostunut mutta avuton."
 ei tää varmaan sun graduas vie yhtään eteenpäin :-)
2:12 AM me: no, mutta tuli kaivettua esiin monta perusasiaa eli jo vain, aina on myös hyödyksi selittää toiselle, kirkastaa omaa ajattelua ja kysymykset vievät eteenpäin eli kiitos vainen!
 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.