| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Sosiaalinen media

Page history last edited by PBworks 14 years, 3 months ago

 

Käsitemäärittelyä: Sosiaalinen media

 

Kinkkinen juttu, asiaa pähkäilty Jaikussa pariinkin otteeseen: ketju 1 ja ketju 2.

Wikipedian määritelmä.

SMOOT-projektissa kysytään, mitä on web 2.0 ja sosiaalinen media opetuksessa ja oppimisessa.

 

Merkitsen muistiin havainnon, joka tuli mieleeni, kun pohdin Oppiminen:

"Sosiaalisen median oppimiskäyttö voi olla perinteisen kaltaista tai se voi olla perinteisestä poikkeavaa. Perinteisellä tarkoitan frontaaliopetusta, jossa opettaja opettaa, oppilaat tekevät muistiinpanoja, harjoituksia, lukevat virallisesti tarkastetusta ja hyväksytystä oppikirjasta läksyjä ja vastaavat opettajan laatimiin kysymyksiin kokeessa, jonka tavoitteena on toistaa oppikirjan ja opettajan esittämiä tietoja."

Yksi käsitemäärittelyn ongelma paljastuu tässä. Sosiaalinen media voi olla käytössä kuin perinteinen media. Opettajat usein vertaavat tieto- ja viestintätekniikan tuloa kouluun siihen, kun piirtoheitin tuli kouluun.

 

 

Kesällä 2007 kirjoitin SMOOT-projektin pyytämässä asiantuntijakirjoituksessa aiheesta.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.