| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Paivakirja

Page history last edited by PBworks 14 years ago

Päiväkirja

uusin merkitä ylimpänä | Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

21.9.

Wikikirjastoon Jaiku-kirja sosiaalisen median verkostoista, erityisesti oppimis- ja työkäyttö.

 

15.9.

Elämää välissä. George Siemens ja Stephen Downes pitävät ilmaisen (totarin haluaville maksullisen) verkkokurssin konnektivismista. Kirjoitan mikroartikkelin tutkimusparven huomiseen deadlineen aiheesta. Otan ensin tovin selvää, mitä kurssilla tähän mennessä esitelty ja peilaan oman ymmärrykseni kautta. >>CCK08-kurssiwiki! Kirjoitan lukemisen aikana mikroartikkelia varten Tumblr-blogiin muistiinpanoja. Tumlr on monimutkainen ainoastaan nimensä osalta. Muuten se on kätevä kuin kuulakärkirkynä.

 

 

29.6.

Sirkka Ahosen Tieteen päivillä 2003 esitelmä Tieteessä tapahtuu -lehdessä (pdf) alkaa: "Se joka tietää, kysyy – se joka ei tiedä, vastaa. Näin sujuu kouluopetus perinteisimmillään. Malli on kieltämättä paradoksi. Siinä vastaus annetaan ennen kuin kysymys on esitetty. Tervejärkisessä arjessa ihmiset toimivat päinvastoin: kysyjä saa vastauksen siltä joka tietää. Paradoksaalisesta menettelystä koituu haittaa. Kun tietoa jaetaan ilman että kukaan on kysynyt mitään, vastaanottaja ei useinkaan ole kovin motivoitunut vastaanottamaan tietoa. Vastaanottaja, joka koulutilanteessa on opiskelija, liittää helposti tietoon ’pakko’ etuliitteen. Opiskelijat puhuvat pakkoruotsista, pakkomatematiikasta, pakkous- konnosta jne. Heidät voidaan pakottaa opiskelemaan, mutta ei oppimaan. Paitsi haluttomuutta, pakko aiheuttaa myös suoranaista opin torjuntaa. Voi olla että opiskelija lähtee oppitunnilta yhtä tyhjänä kuin millaisena sinne tuli. Tai sitten hän aktiivisesti tyhjentää mielensä turhasta painolastista. Ei kannettu vesi kaivossa pysy." Tämä lainaus ja koko artikkeli sopii hyvin siihen, mitä olen kohdannut myös opettajienkoulutuksessa. Kouluelämän muutoksia on koettu ylhäältä annettuina. Täydennyskoulutuksissa ei useinkaan kysytä, mitä jo tiedät. Olen itse ollut monessa sellaisessa mukana ja turhautunut, kun ei mitään uutta tullut. Vaparetki järjesti keskinäisen oppimisen toisin: se, joka ei tiedä, kysyy ja se, joka tietää, vastaa. Toimivaa ja motivoivaa.

 

Olen käsitemäärittelyjen kimpussa. Mitä on sosiaalinen media, mitä oppiminen ja mitä oppiminen sosiaalisen median ympäristöissä.

 

26.6. Sosiaalisen median opas oppimisympäristöhankkeiden vetäjille valmistui toissapäivänä. Teen taustablogin oppaalle, sillä kehittelen sitä edelleen palautteen perusteella. Jatkokehittelyä motivoi tämä gradutyö sekä se, ettei vastaavia oppaita vielä oikein ole (jos joku tietää, kiitos linkistä, olen löytänyt Dagmarin web 2.0 -oppaan, Anu Wullfin ISOverstaalle kokoaman aineiston, Tarmo Toikkasen työpaja-aineiston, kirjastoväen 23 asiaa, Wikiopiston web 2.0 -kurssi.

12.6. Tiivis työelämä alkaa vähitellen antaa aukkoja graduntekoon. Verkostot virityksellään. Aiheesta ei edelleenkään löydy kunnollista akateemista aloituspistettä. Käsitemäärittelyn hankaluus. Tästä oli jo aiemmin keväällä Jaikussa hyvä säie, josta saan yhden lähtökohdan.  Perustin oman GoogleReaderin graduaiheisille syötteille. Merkitsen omassa delissä linkit sossumediagradu.

 

6.4. Työn iloa, vaan ei gradurakoa. Yo-jakso takana, pari käsikirjoitusta työn alla, hankkeessa hieno kehitysvaihe, joka vaatii ylityötä, verkonpunonta vie oman osansa. Päätin siirtyä suosiolla uuteen tutkintojärjestelmään. Kun koulu loppuu, on aikaa. Koulutyö on sellaista. Kuin hyppäisi liukumäkeen. Mutta juttu etenee. Teen pienen koosteen web20 työvälineistä parhaillaan. Sitä jäsennystä voi hyödyntää tässä. Olen joutunut miettimään myös opettajan professiota ja P. vinkkasi, että sitä pohdintaakin kannattaa tuoda gradussa esille.

 

11.3. Innostusta. Kirjoja löydetty. Kerrattu tapaustutkimuksen perusteita. Kelattu omia tuntoja: Älylliset haasteet ovat kutkuttavia. Myös se jonkinlainen tuhannen palan taivas-palapeli, missä pitää sovitella yhteen asioita, joiden välillä ei ensin havaitse mitään eroja ja sitten, kun sävyt vähitellen avautuvat, kun muoto hahmottuu, kun ymmärtää, mihin tämä kiinnittyy, oivalluksen jipii, pienikin, se on hienoa. Ja sitten taas, älyllinen haaste: olitko riittävän kriittinen oivalluksessasi, osasitko ottaa huomioon kyllin kattavasti eri puolia... En puutu siihen, mitä ihmiset tuntevat tai mikä heitä motivoi tai millaisia ystävyyssuhteita syntyy. Kuvailen faktoja ja olen jo rekisteröinyt hyviä haastattelukohteita. Kyse on poikkeuksellisesta tapauksesta, joka indikoi muutosta. Olen itse kohteen sisällä ja sitä pitää aika ajoin tarkkailla ja rekisteröidä. Minun on kyettävä jossakin määrin ymmärtämään oma suhteeni ja näkemään asia sisällä olon lisäksi myös ulkoa, kriittisesti.

 

9.3. Työelämä on niin tiivistä. Onneksi on kannustajia. Muuten heittäisin hanskat tiskiin ja odottaisin kesää. Mutta yritys jatkuu. Wikiyliopiston avoimia oppisisältöjä tutkaileva kurssi sopii suoraan hankkeeseeni. Luen tänään Tuomen artikkelia (myöhässä heti, mutta ihan sairas viikko takana), peilaan Vaparetkeen. Pohdin mm. sitä, miten aiemmin uusi teknologia omaksuttiin massiivisen organisoinnin ja täydennyskoulutussysteemin kautta (fordismin kaava... hei tämä erittelyhän on siinä yhdessä Antikaisen kirjassa, joka mulla on tuolla hyllyssä... taitaa löytyä koneeltakin, mac on loistava tässä suhteessa, sana vain Spotlightiin ja tadaa, kaikki löytyy). Jos tarkkailen itseäni (jaikussa kyselin muiltakin), niin uusia juttuja omaksutaan lennosta, ne ovat analogisia entisten kanssa ja jos eivät ole, kysytään kavereilta apua, mutta ei juuri huvita lähteä erikseen jollekin kurssille. Wow, kiitos Spotlight, olen käsitellyt aihetta viisi vuotta sitten erästä väitöskirjaa pähkäillessäni... katsotaanpa... jep, tämä tekstinpätkä sisältää paljon sellaista, josta saan teoreettisia kehyksiä graduuni. Tässä taas hyvä syy omistaa Mac, smak Macille :)

 

27.2. Laitoksen ohjeita valmistuville:

Viimeinen raja: Tutkielman jättäminen laitokselle 29.4. mennessä (jos ei erillistä kypsyysnäytettä, niin 13.5.08)

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan valmistumista käsittelevät sivut löytyvät osoitteesta http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/valmistuminen.htm.

Kypsyysnäytteeseen ilmoittautumisesta sekä tutkielmien käsittely- ja publiikkiaikatauluista saat tietoa sivulta http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/kypsyysnayte.htm.

Lukuvuoden 2007-2008 viimeinen publiikki pidetään keskiviikkona 11.6.2008. Publiikkiin ilmoittautumiseksi todistuspyyntö tulee jättää viimeistään 29.5.2008.

Jos Sinulla on kysyttävää pääaineeseesi tai laitoksesi käytäntöihin liittyen, ota yhteyttä koulutuksesi amanuenssiin. Laitosten linkit löydät sivulta http://www.helsinki.fi/behav/tdk/yksikot/index.htm .

Jos Sinulla on kysyttävää valmistumiseen, tiedekuntaneuvoston ajankohtiin tai publiikeihin liittyen, ota yhteyttä tiedekunnan kanslian opintoasioihin. Yhteystiedot löydät sivulta http://www.helsinki.fi/behav/hallinto/opintojakv.htm .

 

22.2 Erityispedagogiikan professori Timo Saloviidan vaatimuksia hyväksytylle opinnäytteelle http://users.jyu.fi/~saloviit/opetus/Arvostelukriteerit.pdf

 

9.2. työputkea jatkuu, Vinkkiverkko-hankkeen käynnistäminen kaiken muun ohella, kotiasioita, sitä samaa, joka on hyydyttänyt jo pitkään gradun loppuun viemisen. Raivaan ajan tilaa. Koeviikko alkaa ensi viikon jälkeen, talvilomaan kaksi viikkoa. Sitten lähtee. Ensi viikolla yliopiston kirjastolle, etsimään tarpeellista kirjallisuutta. Sain vinkin, että aihepiiri on professori Seppo Tellalle tuttu, yritän kysellä kirjallisuuskatsaukseen vinkkejä ajankohtaisista sieltä suunnalta ja tutkailla Tellan julkaisuja.

 

Kirjaamatta jäi myös muutama oleellinen vinkki (kiitos T. tämä menee aivan suoraan asian ytimeen), jotka saapuivat palautelomakkeen kautta Suunnilleen suoraan näin): Vaparetki ei niinkään mikään PLE vaan collaborative non-formal learning environment. Vapaaehtoista, itseorganisoituvaa ja informaalia mutta tavoitteellista. Siis opintopiirien tapaan non-formaalia oppimista. Moderni opintopiiri, jossa sama aika, paikka ja oppimateriaalin saatavuus ei rajoita toimintaa. Samalla esiintyy myös rajoitteita ja haasteita: ryhmäkoheesio, sitoutuminen, tekniset taidot. Sosiaalinen media antaa osaan näistä ratkaisuja (teknisiä, organisointiin liittyviä sekä sosiaalisia käytänteitä).

 

Luontevasti juuri noin. Silloin, kun Vaparetki syntyi, tämä opintopiiriajatus oli taustalla. Olen aikoinani ollut reippaat kuusi vuotta perinteisen opintokerhon taustalla ja kirjoittanut yliopisto-opintoihin liittyvän harjoittelun aikana kirjan oppiville ryhmille (meidän opintoihin kuului 5 ovaria harjoittelua, siis kyse ei ole auskultoinnista, se on erikseen). Liian lähellä. Silmä käteen, katso ja hyödynnä kaikki se! Loistava tuo palauteloota. Muutamakin lause avaa kummasti asiaa.

 

13.1. paha Nuutti pois sen viepi...

Arki alkoi jo heti, kun koulutyö 2.1. Mieletöntä painamista, monta verkkokurssia vdettävänä, koulun kotisivujen uudistus ja Vinkkiverkko-hankkeen käynnistäminen. Vakiotyöt päälle. Viikonloput nukkumiseen ja kodinhoitoon. Silti, tämän kuun jälkeen esissä enemmän ajan tilaa. Jokainen niistä pitää tiristää. Vielä kirjaamatta tänne yksi oiva palaute, mm. siitä, millaisia käsitteitä kannattaa käyttää. Palautelomake on hyvä. Nyt pidän yksityistä preppauskurssia kasvatustieteelliseen pyrkivälle opiskelijalle, viime vuotisesta pedagogisesta kurssista muunnellen. Teen sen tätä projektia myötäillen. Kertaan peruskäsitteet, seulon ne, joita gradun teoriaosassa on syytä käsitellä. Väsyttävä vuodenaika muutenkin, niin pimeää, niin pimeää.

 

3.1.

Viisaita opastuslauseita tutkijatuttavalta:

  • ole tarkkana muotoseikkojen kanssa (laitoksen ohjeet kannattaa lukea tarkkaan)
  • laadi sisällysluettelo ennen kuin menet esittelemään suunnitelmaasi, lähetä etukäteen
  • varo liikaa laajentamista, keskity olennaiseen

 

 

Kuvasin tämän hankkeen syntymistä #tutkimusparvi Jaiku-kannussa

KymiG (gradut valmiiksi -hanke) vetäjältä tuli tsemppaava sähköposti ja piti ideaa toimivana, kysyi, että onko tiedossa muita graduntekoprojekteja wikitoteutuksella. Ei mulla ainakaan ole tiedossa, ihan ite keksin. Syy se, että avoimuus pakottaa tekemään, voi saada tutuilta ja tuntemattomilta ohjausta, ideoita, vinkkejä tai voi vastustaa heidän ajatuksiaa, mistä kaikesta seuraa, että homma etenee. En millään pääse mihinkään muihin gradupiirisysteemeihin. Työ ja perhe sitovat tiukasti aikaan ja paikkaan. Graduseminaarit on jo käyty (sen ensimmäisen idean kanssa) eli muodollisesti täytetty se osasto. Seminaareista ei välttämättä saa ihan hirveästi, oma juttu on käsittelyssä sen yhden kerran, prosessi on kuitenkin päällä koko ajan. Ja kommentin kaipuu voi ajottua ihan toiseen kohtaan kuin graduseminaarin työskentely ja oman jutun esittely + opponoinnin saaminen. Tietenkin ohjaaja voi antaa tukea... mutta niillä professoreilla on hirveästi muutakin ja no... minulla ei nyt ole ketään, jota osaisin lähestyä tämän kanssa ilman että pistän asian pieneen pakettiin. Sitten kun on jo tekstiä, niin siihen varmaankin saa laitokseltakin jotain eteenpäin tuuppaavaa.

 

2.1.2008

Lisäsin jokaiselle sivulle linkin "Lähetä Annelle neuvoa-antavaa". Olen saanut jo kaksi tarkentavia kysymyksiä sisältävää viestiä. Toimii järjettömän hyvin, jos joku viitsii vain heittää kysymyksiä. Samaahan me testasimme Vaparetkellä, Pertin ammukysykyksistä on blogissa juttuakin, senkin voi nostaa tarkasteluun: oppimisprosessi pysyy hengisä kysymyksillä. Aivot toimivat niin: jos joku kysyy, väkisinkin mielessä syntyy aktivoitumista ja ajattelu liikkuu. Vaparetkellä kokeiltiin myös kuvien ja kysymysten yhdistämistä ja kysymällä ohjaamista, josta hieno toteutus oli mm. Akin mobiili ohjaus Jaikulla työssäoppijalle Välimerellä seilaavaan laivaan.

 

Töissä tiukkaa ja tiivistä. Laitoin kuitenkin aika nopeasti pienen selvennyksen, mistä tässä on kysymys. Se kehkeytyy eikä ole vielä kirkas.

 

27.12.2007

Pyydän Mobiilipedagogiikan kurssin järjestäjiltä suljettuun verkkoympäristöön pääsyä. Kirjoitin sähköpostiin näin: Onko mahdollista saada käyttöön kyseisen kurssin Moodle? Onko sitä enää olemassa? Yksi tarkastelun kohteena oleva juttu liittyy juuri tähän asiaan. Oppimisprosessi on pitkä ja hidas ja oppimisen vaiheisiin on välillä hyödyllistä palata. Haluan myös toisinaan ottaa yhteyttä samalla kurssilla olleeseen ihmiseen. Kun suljettu ympäristö on kiinni, en pääse enää palaamaan. Pohdintani, joita suljettuun keskusteluun heitin, ovat siellä. Samoin ryhmätöidemme tuotokset, jos (ja kuten) emme sattuneet niitä muualle tallettamaan. > Kurssin vetäjällä oli tallessa ryhmämme Moodle-keskustelu ja tuotoksia, joten niihinkin pääsee käsiksi. Laitoin ryhmän jäsenille viestiä ja informoin tutkimuksen tekemisestä, pyysin lainauslupaa. Avoimilla sivuilla oleva on toki jo kertaalleen julkaistu, mutta varmuuden vuoksi.

 

Onnekseni olen opiskelun suhteen systemaattinen ihminen ja minulla on sähköpossa kotikoneella kansioituna suuri osa kyseisen kurssin sähköpostiaineistoja. Talletin Vaparetki-blogin koneelleni. > Sähköposteja on tallessa yli 200. Ja syötteenä kaikki blogimerkinnät ja kommentit. > Tarkistin sähköpostit, niitä on 205 ja niistä saa hyvin yhden ajallisen prosessikuvauksen. Kannattaa aloittaa niistä.

 

Teen nyt ensimmäisenä siis tuon ajallisen kuvauksen ryhmän oppimisprosessista ja sen laajenemisesta sosiaalisen webin kautta. Sidottuna aikaan ja toimintaympäristöihin. Tämän kuvauksen kirjoitan niin, että siitä voi tulla vihdoin pitkään tekeillä ollut, Piirtoheittimeen pyydetty teksti.

 

24.12.2007

Tekstejä aiheesta:

1. Piirtoheittimeen (HY Valtsikka) joululoman aikana case Vaparetki, kuvaus sosiaalisesta mediasta oppimisympäristönä, konfabulaari-esityksen pohjalta, kevyitä kytkentöjä teoriaan sen mukaan, kuinka ennätän kaapata, pyydetty ensisijaisesti case-kuvausta. Kontaktihenkilö Raimo Parikka.

2. Koulutuksen laatu - koulutuksen tulevaisuus -blogi/wiki kuvaus oppimisympäristöajattelusta, Oy-kirjan makupalat avattuna, tiivis ja yleistajuinen teksti, huomio siihen, että kyse ei ole mistään nykyhetken iskusanasta, vaan pitkän linjan tutkimustyöstä, jota mm. aikuiskasvatustieteessä on viety eteenpäin laajalla rintamalla. Kontaktihenkilö Heikki Uimonen.

3. Sometu-wiki: avaus sosiaaliseen mediaan oppimisen ja pedagogiikan näkökulmasta, kuvaus välineistä, kytkentää teoriaan hyvin yleisluontoisesti, ymmärrettävää ja hyvin rakenteistettua tekstiä (manuaali) > Vaparetki case, käytössä olivat suljettu oppimisympäristö Moodle, sähköposti, tekstiviesti, digikamera, Movie Maker -videoeditointiohjelma, blogi (Wordpress), wiki (Wikispaces), kuvanjako (Flickr), sosiaaliset kirjanmerkit (Del.icio.us), mindmap-ohjelma (Cmap), Google dokumentit (sekä kirjoitus- että esitystyökalut), SlideShare PowerPoint-esitysten jako-ohjelma, Jaiku-verkostopalvelu/mikroblogi, Skype IP-puhelin ja -chat. Kontaktihenkilö Ville Venäläinen.

4. ITK'08 esitys

 

23.12.2007

Teoriaan kuuluu oppimisympäristön jäsentäminen. Aloituksena luen Aittolan ym. Aikuisen oppiminen arkielämän oppimisympäristöissä. Kirjoitettu 10 v. sitten. Hyvä aloittaa vähän vanhemmasta, nyt nimittäin jotkut ovat siinä käsityksessä, että keskustelu oppimisympäristöistä on jokin uusi mantran omainen hokema, muoti-ilmiö, joka unohtuu, kun keksitään seuraava muoti-ilmiö. Aittolan jälkeen lukemisena Manninen ym. tuore Oppimista tukevat ympäristöt - Johdatus oppimisympäristöajatteluun (erittäin hyvä lähdeluettelo). Oppimisympäristö on oleellinen in Vaparetki case. Oppimisprosessista vain murto-osa tapahtui järjestetyssä formaalissa luokkahuonetilanteessa. Siinä tilanteessa oikeastaan koko ajan ryhmä livahti avoimeen verkkoon. Ja hyvin kiinnostavaa on se, miten eri verkkopalvelut loivat tilaa yhteisölliseen oppimiseen ja sen laajenemiseen. Blogi antoi tilaisuuksia ulkopuolisille, verkostoitumispalvelu/mikroblogi Jaiku oli kuitenkin ylivertainen blogiin verrattuna. Toiminnan luonne myös muuttui ajan ja käytettyjen tilojen mukaan. Kiinnostavia ne hetket, kun koottiin ja jäsennettiin ajatuksia, esim. Google-esityksen avulla.

 

22.12.2007

Ajatus uudesta gradun aiheesta (ulkopuolinen valaisija). Tapaus Vaparetki. Mistä kyse? Itseorganisoitunut ryhmä, joka laajensi normaalin opettajien täydennyskoulutuskurssin (mobiili pedagogiikka) yli vuoden jatkuneeksi prosessiksi, johon liittyi mukaan uusia ihmisiä. Vaparetki hyödynsi vertaisoppimista ja avoimia sosiaalisen median oppimisympäristöjä. Askeleet:

a) prosessin jatkumaan kurssipäivien välillä (aloituksessa 6 jäsentä, blogi ja sähköpostit)

b) toteutti vertaisoppimista (yhdessä opetellen ja kokeillen käytettiin niitä välineitä, joiden käyttöä sisällöllisesti kurssilla opiskeltiin)

c) veti mukaan ryhmän ulkopuolisia

d) levitti toimintamallia (ITK'07, konfabulaari HY'07, ITK'08)

e) laajeni verkostoitumispalvelun avulla (Jaiku, tässä vaiheessa jäseniä 52)

f) loi verkostoon kuuluville siltaa seuraavaan, leejempaan verkostoon (Sometu)

 

Työsuunnitelmaa: Kirjoitan pienen merkinnän joka työvaiheesta tähän päiväkirjaan. En pääse kirjastoon ennen uutta vuotta, joten aloitan teorian kotikirjaston lähteillä (löytyi 26 teosta, joista voin aloittaa) sekä virtuaalisilla lähteillä. Luon lähdeluettelon LibraryThing-palveluun. Verkkolähteet kerään Del.icio.us-palveluun gradu-tägillä. Koko kirjoitustyö tulee avoimesti tähän wikiin. Liityn #tutkimusparvi Jaiku-kanavalle ja parven wikiin.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.