| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Oppimisymparistot

Page history last edited by PBworks 14 years, 11 months ago

(Verkko)oppimisympäristöt

Paluu Tekstejä-sivulle

 

Aiheesta tekemäni verkkokurssin sivu

 

Hein 2000 & Manninen 2001 nelikenttä

 

Verkko tiedottamisen väline Verkko vuorovaikutus- ja ohjausväline
Verkko-oppimateriaali Verkko tiedonrakentemisen väline

x-akselila vasemmalla Tekstiä (jakelukanava) ja oikealla Vuorovaikutusta (toimintaympäristö)

y-akselilla alhaalla Verkko-oppiminen (toiminta vain verkossa) ja ylhäällä Verkko osana muuta opiskelua

 

Pdf-doku: Jyri Manninen, Anne Nevgi, Janne Matikainen, Saara Luukannel & Mervi Porevuo: Osaajien koulutus 2000-luvulla - Leonardo da Vinci -ohjelman tuottamat pedagogiset ja teknologiset innovaatiot ammatillisessa koulutuksessa (100 sivua, pdf, 416KB)

 

emt. s. 23: "Tätä taustaa vasten innovatiivisina voidaan pitää kaikkia pedagogisia malleja, joissa pyritään hyödyntämään oppimispsykologista teoriapohjaa ja rikkomaan perinteisiä institutionaalisen luokkahuoneopetuksen ja kurssikoulutuksen rajoja. Uusimpia periaatteita ovat lisäksi opiskelijan aktiivisen roolin korostaminen, yhteistoiminnallisuus ja ongelmalähtöisyys." Taustana esitellään opettajajohtoista luokkahuoneopetusta, jossa siirtovaikutus heikko (etenkin tarkastelun kohteena olevassa ammatillisessa opetuksessa.)

 

Paluu Tekstejä-sivulle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.