| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Lahteet

Page history last edited by Jussi-Pekka Erkkola 13 years, 11 months ago

Lähteet

Laitan Library Thing -kirjaston lähteille | Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

 

Verkosta:

FLOSSE Posse

Google Scholar

IT-Peda: Linkit (mm. oppimisympäristöjä, alan verkkolehtiä)

Reference Tracker

Userculture.org

 

Nämä kannattaa tutkia:

The Power of Information (pdf) Ed Mayo and Tom Steinberg, June 2007 (julkisen ja yksityisen informaation tuotannon mahdollisuuksista)

WIKIWORLD – Political Economy and the Promise of Participatory Media. Juha Suoranta & Tere Vadén (University of Tampere, Finland)

Himottaa, mutta pelottaa? Suomalaisen sisältötuotantoalan näkemyksiä osallistumistaloudesta ja sosiaalisesta mediasta (pdf) Cai MelakoSki, Sohvi Sirkesalo, Helena Tirronen

Jussi-Pekka Erkkola: Sosiaalisen median käsitteestä (gradu, pdf)

 

Alkua:

Aittola, T. & Koikkalainen, R. & Vahera, T. Aikuisten oppiminen arkielämän ympäristöissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 6/1997.

Manninen, J. & Burman, A. & Koivunen, A. & Kuittinen, E & Luukannel, S. & Passi, S. & Särkkä H. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Helsinki: Opetushallitus.

Ilkka Tuomi Open Educational Resources: What they are and why do they matter? 

Vygotsky, L.S. Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

 


 

Blogeissa sosiaalisesta mediasta

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.