| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Kehittely

Page history last edited by PBworks 14 years, 9 months ago

Kehittely - mitä tulee mieleen

 

Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

Lähikehityksen vyöhyke: taitavamman vertaisen kanssa, ääneen ilmaiseminen, oma ymmärrys ja osaaminen on kyettävä ilmaisemaan, jotta toinen voi tulla tilanteeseen auttaen, opettelevan kysymys herättää osaavan ymmärtämään oma osaamisensä, erään opettajan aito ihmetys: "kun jutelen muiden kanssa, ymmärrän, miten pitkällä jo olen, minä siis ymmärrän, mitä en osaa ja samalla myös osaan jo aika paljon. Voisiko aikuinen ammattilainen päästä lähikehityksen vyöhykkeelle ilman omaa ääneenajattelua tai miten oppiminen edistyisi, jos toiminta ei tapahtuisi vertaisten kesken, moni on kommentoinut sitä, että vertaiselta ottaa helpommin vastaan aiempaa tietoa tai taitoa muuttavia viestejä. Vygotsgy tutki lapsia ja vammaisia lapsia. Mutta myöhemmin mallia on sovellettu myö siakuisen oppimiseen.

 

Case: Kurssin aineisto suljetussa Moodle-ympäristössä, käytössä kurssin päättymisen jälkeen x kuukautta, sen jälkeen suljettu, jos salasanat unohduksissa, aineistoa ei päässyt katsomaan. Ulkopuolisilla ei pääsyä suljettuun ympäristöön. > Tulee esille PLE merkitys, tässä tapauksessa ei henkilökohtainen oppimisympäristö vaan sosiaalisen ryhmän yhteinen ja avoin, jaettavissa oleva, avoimen löyhän ryhmän oppimisympäristö SLE social learning environment tai jotain...

 

Virallinen ja epävirallinen

Kaikessa dokumentoituneessa aineistossa on selkeästi näkyvissä epävirallisen sulautuminen viralliseen. Huumori ja yksityisen elämän tapahtumien pienet nostot sävyttävät viestintää sekä sähköposteissa että blogimerkinnöissä. Muistan jonkun ryhmään kuuluneen kommentoineen, että ilman Heinolan kurssien epävirallista osaa, ilta- ja yöaikaa, ei olisi syntynyt samaa tiimihenkeä. Tämä koskee vain ydinryhmää. Kuinka tietty tunnelma syntyy ja välittyy pelkästään verkossa? Jaikussa näyttäytyy sama virallisen ja epävirallisen sulautuminen. Huumori kuluu mukaan. Viestinnässä on asiatavoitteen ohessa leikkisyyttä. Asiaa on kuitenkin niin paljon, että sisältöön vihkiytymättömät eivät pääse piirin sisälle kevesti (Martimon kommentti Jaikusta).

 

Verkko-oppiminen ja oppiminen sosiaalisen median ympäristöissä

Verkkokursseja on tutkittu jo pitkään. Samalla on kehitetty verkko-oppimisympäristöjä tai -alustoja. Sosiaalinen media on näiden rinnalla kuin viidakko muotopuutarhan rinnalla.

 

Käsitteet ja ilmiökenttä:

Kasitteet kartoiksi

Oppiminen

Sosiaalinen media

Taydennyskoulutus

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.