| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Kasitteet kartoiksi

Page history last edited by PBworks 14 years, 5 months ago

Käsitteet kartoiksi

 

'Sosiaalinen media' ja 'Sosiaalinen media oppimisen tukena'

 

Etsin välineitä verkkotyöstämiseen ja jos vain mahdollista, kollaboratiivisesti.

 

Ensimmäinen kokeiltava Mind42: Sosiaalinen media. Alla dynaaminen kurkistusikkuna karttaan. Sähköpostilla saa kutsun liittyä kehittelyjoukkoon (ja tietenkin nimen tekijätiimiin). Tuloksia käytetään gradussani, joten ei jakamishaluttomille. Huom. Mind42 sallii myös karttojen liittämisen karttoihin eli jossakin aiheessa voi mennä syvemmälle erillisellä kartalla ja linkittää sen pääkarttaan, mm. lähteen lukemisen tiivistelmät. Mind42:n voi viedä esim. FreeMindiin ja MindManageriin.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.