| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

This version was saved 16 years, 5 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on February 10, 2008 at 6:28:29 pm
 

Kohti gradua

Anne Rongas, HY aikuiskasvatustiede | Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

 

Mistä on kysymys?

Avoin työkirja graduprosessista

Liikkeelle 22.12.2007

Laitoksen graduohjeet

 

Meneillään: Päiväkirja | Case Vaparetki - prosessin kuvaus (ankkuroituna aikaan ja oppimiympäristöihin)

 

Case: Vaparetki, formaalin amatillisen aikuiskoulutuksen ohessa syntynyt, muodollisen ja suljetun oppimisympäristön spontaani laajentuminen vertaisoppimiseen ja avoimiin oppimisympäristöihin. (Linkit avoimiin Vaparetki-aineistoihin tämän sivun alaosassa.)

 

Fokus: Oppiminen sosiaalisen median ympäristöissä.

 

Lyhyt kuvaus kohdetapauksesta: Tutkimuksessa tarkastellaan formaalin ammatillinen täydennyskoulutuksen sisällä syntynyttä vapaamuotoista vertaisoppimisen prosessia. Tapaustutkimuksen kohteena olevan opettajien täydennyskoulutuksen varsinaiseen toteutukseen kuuluivat kolme kahden päivän lähiopetusjaksoa sekä näiden väliin sijoitetut etätehtävät. Etätyöskentelyä varten kurssilaisilla oli käytössään suljettu Moodle oppimisympäristö, joka oli avoinna vielä puoli vuotta kurssin jälkeen. Koulutuksen toteutti Opetusalan koulutuskeskus Opeko loka-joulukuussa 2006. Kurssin aiheena oli mobiili pedagogiikka. Vapaamuotoinen vertaisoppiminen lähti liikkeelle lähiopetuksessa satunnaisesti samaan pöytään asettuneiden viiden ja myöhemmin kuuden hengen kesken. Oppimisen prosessi laajennettiin avoimeen verkkoon, ensin Vaparetki-nimisen blogin avulla ja myöhemmin muita avoimen sosiaalisen verkon välineitä hyödyntäen. Prosessi jäi elämään, vaikka kurssi päättyi. Vuoden kuluttua Vaparetki tutki mobiilia pedagogiikkaa Jaiku-verkostopalvelun ryhmäkanavalla, mukaan oli liittynyt kaikkiaan 52 osanottajaa. Aktiiviset vaparetkeläiset siirtyivät jatkamaan avointa vertaisoppimisen prosessia syksyllä 2007 syntyneeseen Sometu (Sosiaalinen media oppimisen tukena) -verkostoon, joka hyödynsi verkostoitumisessa sekä Jaiku- että Ning-palveluita.

 

Aikuiskasvatustieteen näkökulmasta kiinnostavia teemoja tapauksessa ovat: formaalin koulutuksen vaihtoehdot (non-formaali, informaali), omaehtoinen vertaisoppiminen, oppimisprosessin ylläpitäminen ja jakaminen, avoimet ja suljetut verkko-oppimisympäristöt, ryhmän oppimisympäristö, perinteinen suljettu ja maksullinen täydennyskoulutus vs. avoimet ammattillista kasvua tukevat maksuttomat vertaisverkostot.

 

Mikä on Vaparetki? Nalle Puh (Winnie the Pooh) kirjassa on kertomus, jossa Puh kavereineen lähtee etsimään kohdetta, jota alkuteoksessa nimitetään north pole (pohjoisnapa) ja jonka vähä-älyinen karhuherra tulkitsee pole-sanan toisen merkityksen mukaan (sauva, riuku, tanko.... siis myös vapa). Muutamissa suomennoksissa sanaleikki on oivallisesti suomennettu käyttämällä naparetken sijaan termiä vaparetki (uusimmassa painoksessa kummallisesti kyllä raparetki). Vaparetki-blogin lähtökohdassa viitattiin tähän leikkisään retkeen, jossa lähdettiin etsimään jotain, jonka merkitys ei ollut täysin selvä koko ryhmälle.

 

Tarkemmin Case

(Mistä sana 'vaparetki'?)

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Vertaisoppiminen ja avoimet oppimisympäristöt (sosiaalinen media)

Case study Vaparetki, avoimet aineistot verkossa

 

Vaparetki-blogi

Vaparetki-wiki

Vaparetki-Flickr

Vaparetki-Del.icio.us

Vaparetki-Jaiku

Vaparetki: Google-esitys Konfabulaari HY syksy 2007

Vaparetki: SlideShare Konfabulaari Hy syksy 2007

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mOppi: yritys antaa opiskelumetodivinkki perintönä kurssilta toiselle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.