| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

This version was saved 14 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on January 3, 2008 at 2:20:27 am
 

Kohti gradua

Anne Rongas, HY aikuiskasvatustiede | Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

 

Mistä on kysymys?

Avoin työkirja graduprosessista

Liikkeelle 22.12.2007

Laitoksen graduohjeet

 

Meneillään: Päiväkirja | Case Vaparetki - prosessin kuvaus (ankkuroituna aikaan ja oppimiympäristöihin)

 

Case: Vaparetki, formaalin amatillisen aikuiskoulutuksen ohessa syntynyt, muodollisen ja suljetun oppimisympäristön spontaani laajentuminen vertaisoppimiseen ja avoimiin oppimisympäristöihin

Fokus: Oppiminen sosiaalisen median ympäristöissä.

Lyhyt kuvaus kohdetapauksesta: Tutkimuksessa tarkastellaan formaalin ammatillinen täydennyskoulutuksen sisällä syntynyttä vapaamuotoista vertaisoppimisen prosessia. Tapaustutkimuksen kohteena olevan opettajien täydennyskoulutuksen varsinaiseen toteutukseen kuuluivat kolme kahden päivän lähiopetusjaksoa sekä näiden väliin sijoitetut etätehtävät. Etätyöskentelyä varten kurssilaisilla oli käytössään suljettu Moodle oppimisympäristö, joka oli avoinna vielä puoli vuotta kurssin jälkeen. Koulutuksen toteutti Opetusalan koulutuskeskus Opeko loka-joulukuussa 2006. Kurssin aiheena oli mobiili pedagogiikka. Vapaamuotoinen vertaisoppiminen lähti liikkeelle lähiopetuksessa satunnaisesti samaan pöytään asettuneiden viiden ja myöhemmin kuuden hengen kesken. Oppimisen prosessi laajennettiin avoimeen verkkoon, ensin Vaparetki-nimisen blogin avulla ja myöhemmin muita avoimen sosiaalisen verkon välineitä hyödyntäen. Prosessi jäi elämään, vaikka kurssi päättyi. Vuoden kuluttua Vaparetki tutki mobiilia pedagogiikkaa Jaiku-verkostopalvelun ryhmäkanavalla, mukaan oli liittynyt kaikkiaan 52 osanottajaa. Aktiiviset vaparetkeläiset siirtyivät jatkamaan avointa vertaisoppimisen prosessia syksyllä 2007 syntyneeseen Sometu (Sosiaalinen media oppimisen tukena) -verkostoon, joka hyödynsi verkostoitumisessa sekä Jaiku- että Ning-palveluita.

Aikuiskasvatustieteen näkökulmasta kiinnostavia teemoja tapauksessa ovat: formaalin koulutuksen vaihtoehdot, omaehtoinen vertaisoppiminen, oppimisprosessin ylläpitäminen ja jakaminen, avoimet ja suljetut verkko-oppimisympäristöt, ryhmän oppimisympäristö (vrt. PLE henkilökohtainen oppimisympäristö), perinteinen suljettu ja maksullinen täydennyskoulutus vs. avoimet ammattillista kasvua tukevat maksuttomat vertaisverkostot

 

Mikä on Vaparetki? Nalle Puh (Winnie the Pooh) kirjassa on kertomus, jossa Puh kavereineen lähtee etsimään kohdetta, jota alkuteoksessa nimitetään north pole (pohjoisnapa) ja jonka vähä-älyinen karhuherra tulkitsee pole-sanan toisen merkityksen mukaan (sauva, riuku, tanko.... siis myös vapa). Muutamissa suomennoksissa sanaleikki on oivallisesti suomennettu käyttämällä naparetken sijaan termiä vaparetki (uusimmassa painoksessa kummallisesti kyllä raparetki). Vaparetki-blogin lähtökohdassa viitattiin tähän leikkisään retkeen, jossa lähdettiin etsimään jotain, jonka merkitys ei ollut täysin selvä koko ryhmälle.

 

Vaparetki-blogin syntysanoissa 8.10.2006 kerrotaan:

They all went off to discover the Pole,

Owl and Piglet and Rabbit and all;

It’s a Thing you Discover, as I’ve been tole

By Owl and Piglet and Rabbit and all.

Eeyore, Christopher Robin and Pooh

And Rabbit’s relations all went too–

And where the Pole was none of them knew….

Sing Hey! for Owl and Rabbit and all!

Kuka tietää tarkalleen, mitä etsitään? Mikä merkitys on sillä sanalla, joka tienviitassamme on [mLearning]? Jos se on north pole? Vapa pohjoisessa. Pohjoisvapa. Ja sitten joku tulee ja kertoo, että hei hoi te hassut: ei vapa vaan napa. Ja kuinkas sitten kävikään…

Valmiina olemaan oikeasti väärässä!

 

Ensimmäinen blogimerkintä kuvaa myös aluillaan olleen prosessin luonnetta ja tavoitteita:

 

Matkalla oppimisen uusiin ulottuvuuksiin

Tämä blogi ja kyljessä kehkeytyvä wiki ovat matkapäiväkirja, kartta ja kompassi mobiilipedagogiikan kehittäjätiimille. Etsimme reittiä, ehkä ei suorinta, mutta antoisinta, autenttisen oppimisen keitaille ja aktiivisen, vuorovaikutteisen oppija-opettaja/ohjaajasuhteen maisemiin. Hyvä oppiminen on kuin nostetta nesteessä. Kannattelee ja kelluttaa. Hyvä opettaminen/ohjaaminen on majakan tai luotsin toimintaa. Tavoitteena, ettei oppija eksy myrkyssä tyrskyihin ja ettei sumu hävitä suuntaa.

Retkellä viisi iloista… no jos ei rosvoa ja veitikkaan, niin ainakin vakavasti otettavaa pedagogia, joilla on hyvin erilaiset lähtökohdat ja arjen kehykset. Ja niistä huolimatta kummisetä Pasi Silanderin sokratesmaisen kätilöinnin ansiosta jotain erityisen yhteistä. Mitä… sitäkin tässä etsitään. Autenttisesti ja kollaboratiivisesti.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vertaisoppiminen ja avoimet oppimisympäristöt (sosiaalinen media)

Case study Vaparetki

 

Vaparetki-blogi

Vaparetki-wiki

Vaparetki-Flickr

Vaparetki-Del.icio.us

Vaparetki-Jaiku

Vaparetki: Google-esitys Konfabulaari HY syksy 2007

Vaparetki: SlideShare Konfabulaari Hy syksy 2007

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mOppi: yritys antaa opiskelumetodivinkki perintönä kurssilta toiselle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.