| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

This version was saved 14 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on January 1, 2008 at 11:13:23 pm
 

Kohti gradua

Anne Rongas, HY aikuiskasvatustiede | Lähetä Annelle neuvoa-antavaa

 

HUOM! Klikkaa esiin SideBar välilehti jos ei näkyvissä

tuossa oikealla (en ole vielä ihan perillä tuon valikon logiikasta...)

 

Mistä on kysymys?

Avoin työkirja graduprosessista

Liikkeelle 22.12.2007

Laitoksen graduohjeet

 

Fokus: Oppiminen sosiaalisen median ympäristöissä

Case: Vaparetki, formaalin amatillisen aikuiskoulutuksen ohessa syntynyt, muodollisen ja suljetun oppimisympäristön spontaani laajentuminen vertaisoppimiseen ja avoimiin oppimisympäristöihin

 

Meneillään: Päiväkirja | Case Vaparetki - prosessin kuvaus (ankkuroituna aikaan ja oppimiympäristöihin)

 

 

Vertaisoppiminen ja avoimet oppimisympäristöt (sosiaalinen media)

Case study Vaparetki

 

Vaparetki-blogi

Vaparetki-wiki

Vaparetki-Flickr

Vaparetki-Del.icio.us

Vaparetki-Jaiku

Vaparetki: Google-esitys Konfabulaari HY syksy 2007

Vaparetki: SlideShare Konfabulaari Hy syksy 2007

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mOppi: yritys antaa opiskelumetodivinkki perintönä kurssilta toiselle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.